PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI KONULU GENELGE YAYIMLANDI

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Konulu Genelge’ yi yayımladı

Yayımlanan genelgeye göre 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1.fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları belirlendi buna göre,
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;
a) Özel sektörde:
1/1/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 894,38 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL
b) Kamu sektöründe:
15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;
2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 98,10 TL x 16 gün = 1.569,60 TL
2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 119,25 TL x 14 gün = 1.669,50 TL
15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 1.569,60 TL + 1.669,50 TL = 3.239,10 TL
15/12/2020 – 14/1/2021 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;
2020 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 735,75 TL x 16 gün = 11.772,00 TL
2021 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 894,38 TL x 14 gün =12.521,32 TL
15/12/2020-14/1/2021 devresi için : 11.772,00 TL + 12.521,32 TL = 24.293,32 TL
15/1/ 2021 – 14/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas;
Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL
Aylık kazanç üst sınırı : 26.831,40 TL olarak uygulanacaktır.