KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA GÜNCEL KARAR

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?
Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Pandemi Dönemi ve Kısa Çalışma Ödeneği
Dünya genelinde ciddi bir sorun olan pandemi döneminde Ülkemiz‘de de yeni kararlar alınmıştır. Bu kararlardan biri de kısa çalışma ödeniğinin uzatılması hakkındadır. 26/10/2020 Tarihli Ve 3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ nda ‘’25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30/8/2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere uzatılmıştır.’’ hükmü yer almaktadır.
Kısa çalışma ödeneğinin alınabilmesi için işverenin kısa çalışma isteğinin iş müfettişlerinin yapmış olduğu inceleme sonucu uygun bulunması, Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması), İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışma yapan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.
Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançlarına dikkat edilerek hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçememelidir.
Ayrıca kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde takdim etmek zorundadır.