GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

2020 yılında 88.29₺ olan Genel sağlık sigortası primi 2021 yılı itibariyle 107.32₺ olarak belirlendi.
Prim borcu olan vatandaşların borçları otomatik yapılandırıldığından borcun ödeneceği 30 Nisan 2021 tarihine kadar sağlık hizmetinden sigortalının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlanabilecektir. Vatandaşlar otomatik olarak yapılandırılan GSS borçlarını e-devlet üzerinden takip edebilecektir.
Ancak borç ödenmediği takdirde bu tarihten sonra sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaktır. Sağlık hizmetinden yararlanabilmek için 2020 Ağustos ayı sonrasında 60 gün ve daha fazla prim borunun bulunmaması ve 1 yıl içinde 30gün prim sayısını doldurulmuş olması gerekmektedir.
Borcunu ödeyemeyecek durumda olan vatandaşlar 31.03.2021 tarihine kadar gelir testi yaptırdığında, geliri asgari ücretin 1/3’inin altında çıkıyorsa bu durumdaki vatandaşların borçları silinerek primleri devlet tarafından ödenecektir.

Ağustos 2020 tarihi ve sonrası 60 gün ve daha fazla prim borcu olan vatandaşlar ise ücretsiz olarak muayene olamayacaktır. 2021 yılının başından beri sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen sigortalıların Kasım Aralık ayı borçları nedeniyle provizyonları kapatılmış oldu. Ancak bu durumda olan vatandaşlar aylık prim borçlarını ödeyip provizyonlarını açtırarak ya da ücretli olarak muayene olabileceklerdir.