COVİD-19 NEDENİYLE KISA ÇALIŞMA BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/12/2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süreci
Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararda, 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 2. maddesi ile geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için anılan Kanunun geçici 23. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30/06/2020 tarihinin 31/12/2020 olarak uygulanacağı ve bu karar kapsamında yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği belirtilmiştir.
Kararda, 30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödemelerinde 4447 sayılı Kanun’un ek 2. maddesinin beşinci fıkrası hükmünün uygulanmış kabul edileceği ifadelerine yer verilmiştir.