Denetim Danışmanlığı (Check-Up)

Denetim Danışmanlığı (Check-Up)

Denetim Danışmanlığı (Check-Up)

Şirketlerin nezdinde iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında tarafımızdan yapılan denetimler sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek tüm işlemlerin olumlu ve olumsuz sonuçları neticesinde bilgilendirici ve yön gösterici denetim raporları düzenlenmektedir.